Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid

C. Bulteel, S. Heyndrickx en C. Persyn

Een gedetailleerde uiteenzetting m.b.t. de welzijnsreglementering en de aansprakelijkheid van de betrokken partijen.
De tekst werd gebaseerd op een uitgebreide verzameling niet-gepubliceerde rechtspraak.

Boek - 176 p.
Verschijningsdatum: 24/09/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 62,17 € 65,90
Abonnement op de reeks 'Sociale praktijkstudies'
€ 47,82 € 50,69
E-book - Eenmalige aankoop
€ 62,17 € 65,90
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 131,80 € 80,82 € 85,67

Beschrijving

De welzijnsreglementering blijft een complexe aangelegenheid. Dit voornamelijk door het feit dat er bij inbreuken vaak toepassing gemaakt moet worden van verschillende rechtstakken. Naast een benadering vanuit het arbeidsongevallen- en welzijnsrecht zal inderdaad vaak ook toepassing kunnen of zelfs moeten gemaakt worden van het strafrecht, burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.

Het boek is onderverdeeld in twee grote delen: (1) strafrechtelijke verantwoordelijkheid en (2) burgerlijke aansprakelijkheid.

In het eerste deel worden zowel het legaliteitsbeginsel als het personaliteitsbeginsel toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon enerzijds en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bepaalde natuurlijke personen anderzijds. We eindigen met een uiteenzetting over de straftoemeting.

In het tweede grote onderdeel wordt de burgerlijke aansprakelijkheid besproken. Hierin komt hoofdzakelijk het stelsel van de immuniteit aan bod.

Het boek is grotendeels gebaseerd op niet-gepubliceerde rechtspraak die verzameld werd door de auteurs. In totaliteit gaat het om een 320-tal uitspraken van Nederlandstalige rechtbanken en hoven.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403005010
Bestelcode: BP/SPS-BI18003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 176 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.