Arbitrage

Marijn De Ruysscher, Geert De Buyzer, Kristof Cox

Dit werk bespreekt alle artikels van de Belgische arbitragewet vanuit praktisch oogpunt en biedt in een kort bestek inzicht in hoe arbitrage in België werkt, gaande van de arbitrageovereenkomst, over de samenstelling van het scheidsgerecht en de arbitrale gedingvoering, tot de erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraak en de rechtsmiddelen die daartegen kunnen worden aangewend. Telkens wordt verwezen naar de relevante rechtspraak en rechtsleer om de gebruiker in elk leerstuk snel op weg te helpen.

Boek - 266 p.
Verschijningsdatum: 15/05/2019

Beschrijving

Op 1 september 2013 trad de nieuwe Belgische arbitragewet in werking (hoofdstuk VI van het Gerechtelijk Wetboek). Daarmee heeft België zich aangesloten bij de landen die hun arbitragewet hebben gevormd naar de UNCITRAL-Modelwet, echter met behoud van een aantal bijzonderheden. De nieuwe arbitragewet is een belangrijke troefkaart om België als internationale arbitrage-hub uit te spelen.

Ondertussen heeft de wet van 25 december 2016 een aantal verbeteringen aangebracht en is ook de eerste rechtspraak beschikbaar die de nieuwe bepalingen van de arbitragewet toepast. Tegelijk blijft de oude rechtspraak op heel wat punten relevant nu de nieuwe arbitragewet vooral een evolutie was, eerder dan een revolutie.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403009339
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI18003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 266 p.