Berekeningssoftware Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag / Logiciel de calcul Régime de chômage avec complément d'entrerise

De software brugpensioen: uw houvast in woelige tijden.


Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 313,23 € 332,02

Beschrijving

Het generatiepact heeft de regelgeving rond brugpensioen sterk veranderd en gecompliceerd. Uw vernieuwde software begeleidt u via een beslissingsboom tot bij de wettelijke en paritaire stelsels die gelden op het moment dat uw oudere werknemer in aanmerking komt voor het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Uiteraard kan u van daaruit ook berekenen hoeveel uw werknemer maandelijks tot aan zijn pensioen zal ontvangen en hoeveel dat u allemaal zal kosten.

Zowel bij de berekening van de opzeggingstermijn voor arbeiders als bij de berekening van de vergoeding krijgt u de specifieke informatie uit uw paritair comité. Dit geldt ook voor afwijkende bepalingen rond de financiering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

U kan ook meteen naar het gewenste model gaan, of naar de berekening van de kostprijs van het SWT van verschillende werknemers.

Deze software houdt rekening met de nieuwe opzeggingstermijnen die gelden sinds 1 januari 2014.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/BRUGPEN-CC
Frequentie: Jaarlijks met tussentijdse ftp-updates

Aanbevolen producten

Chômage avec complément d'entreprise et les alternatives à la fin de carrière 2019

Chômage avec complément d'entreprise et ...

Mollet B., Debrulle A., De Marchi P.; Mise à jour : Cassiers K. et Pottier M.-L.

VANAF € 452,93

Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers 2019

Eindeloopbaanregelingen voor oudere werk ...

A. Gielen, S. Maes, I. Verhelst, A. Witters

VANAF € 459,66