Brownfields in Vlaanderen

E. Empereur (ed.), B. Martens (ed.), L. Annaert, M. Bollen, E. De Raeymaecker, K. Janssens, J. Mouraux, S. Rogiers, M. Stinissen, I. Van Giel, A. Verlinden

Dit boek biedt eenieder die betrokken is bij de herontwikkeling van brownfields een leidraad in de complexe aangelegenheden die daarmee verband houden.

Boek - 448 p.
Verschijningsdatum: 25/10/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 134,62 € 142,70
Abonnement op de reeks 'Recht en Praktijk'
€ 103,55 € 109,76
E-book - Eenmalige aankoop
€ 134,62 € 142,70
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 285,40 € 175,01 € 185,51

Beschrijving

Door de steeds wijzigende industriële context of de onmogelijkheid tot uitbreiding worden veel industriële vestigingen verlaten zonder dat daar verdere aandacht wordt aan besteed. Deze sites verloederen zienderogen en worden traditioneel als brownfields omschreven. Het zijn braakliggende of onderbenutte terreinen waar herontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten, maar die een potentieel hebben voor hergebruik.

Toch is het interessant om deze terreinen te herontwikkelen, maar dit is een zeer complex gegeven waarbij een hele reeks factoren van belang zijn. Dit boek biedt eenieder die betrokken is bij de herontwikkeling van brownfields een leidraad in de complexe aangelegenheden die daarmee verband houden.

In de eerste plaats staat het boek stil bij de verschillende milieuaspecten waarmee rekening gehouden moet worden maar het boek gaat ook in op de vraagstukken betreffende de financiering (zoals het probleem van de staatssteun), de impact op onroerende goederen (onder meer de onteigening), publiek-private samenwerkingen en ruimtelijke ordening.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046587256
Bestelcode: BP/R_P-BI16089
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 448 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.