Collectieve conflicten oplossen - Van bemiddeling en verzoening tot rechterlijke interventie

Claudio Vandersnickt

De collectieve arbeidsconflicten uitgelegd van A tot Z. Hoe gaat men er in België mee om en hoe probeert men ze op te lossen?

Beschikbaar als e-book - 108
Verschijningsdatum: 03/12/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 188,11 € 199,40
Abonnement op de reeks 'Tewerkstellen Topics'
€ 144,70 € 153,38
E-book - Eenmalige aankoop
€ 188,11 € 199,40
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 398,80 € 244,54 € 259,22

Beschrijving

Men hecht veel belang aan de stabiliteit in de arbeidsverhoudingen. Ondanks dit feit zijn er steeds vaker collectieve arbeidsconflicten. Om de maatschappelijke orde niet te veel te verstoren mogen deze conflicten niet te lang aanslepen.

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe collectieve arbeidsconflicten in België worden opgelost.

Het boek bestaat uit vier grote delen waarbij men dieper ingaat op de verschillende aspecten van het collectieve conflict.

In het eerste deel wordt het begrip omschreven met specifieke aandacht voor de beschikbare actiemiddelen. Daarna gaat men dieper in op het Belgische stelsel van bemiddeling en verzoening.

In deel drie bespreekt men de conventionele verzoeningsprocedures die vastgelegd zijn in de verscheidene CAO’s. Het vierde en laatste deel wordt beschouwd als het meest controversiële, gezien men hier de rechterlijke tussenkomst in het collectieve conflict bespreekt. Hierbij zullen enkele recente arresten van het Hof van Justitie worden besproken.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403006215
Bestelcode: BP/TEWTOP-BI18004
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 108

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.