Commentaar Wet Landverzekeringsovereenkomst

Wendy Verhees

De landverzekeringsovereenkomst. Een kwarteeuw becommentarieerde cassatierechtspraak (1992-2017).
Artikelsgewijs overzicht van wetgeving, rechtsleer én in extenso weergegeven (cassatie)rechtspraak, met juridische duiding over (land)verzekeringsrecht en de evolutie, invulling en interpretatie ervan door het Hof van Cassatie in de voorbije 25 jaar. Alle becommentarieerde cassatiearresten in een vingerknip.

Boek - 1598 p.
Verschijningsdatum: 02/10/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 178,30 € 189,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 178,30 € 189,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 378,00 € 231,79 € 245,70

Beschrijving

Deze praktische artikelsgewijze becommentariëring van de WLVO en deel 4 W.Verz. vermeldt naast de huidige wettekst en de wetsgeschiedenis van 1992 tot heden, een juridisch commentaar waarin naast de cassatierechtspraak ook de concrete wetsbepaling en de basisprincipes ervan worden geanalyseerd.
De lezer krijgt tevens een uitgebreid overzicht van de relevante rechtsleer omtrent het desbetreffende wetsartikel.

De relevante passages uit alle cassatiearresten die werden uitgesproken in deze materie tussen 1992 en 2017 worden integraal weergegeven, net zoals de conclusies van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Cassatie teneinde bijkomende informatie te verschaffen omtrent de concrete problematiek en achtergrond van het desbetreffende arrest.

Bestemd voor eenieder die frequent of occasioneel met landverzekeringsovereenkomsten te maken heeft.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046566183
Bestelcode: BP/WLVO-BI17001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 1598 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.