Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie

Edward Carlier

Welke concurrentiehandelingen en -praktijken zijn al of niet geoorloofd, zowel tijdens als na het einde van de arbeidsovereenkomst? Welke actiemogelijkheden heeft de (ex-)werkgever om op te treden tegen handelingen en praktijken die ongeoorloofd zijn?

Boek - 208 p.
Verschijningsdatum: 21/05/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 188,11 € 199,40
Abonnement op de reeks 'Tewerkstellen Topics'
€ 144,70 € 153,38

Beschrijving

Daar waar een werknemer zijn werkgever niet mag beconcurreren tijdens de arbeidsovereenkomst, herwint de werknemer die vrijheid eens de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen. Die vrijheid om zijn ex-werkgever te beconcurreren en daarbij zelfs ex-collega’s en cliënteel van zijn ex-werkgever te benaderen, heeft echter zijn grenzen.

Wettelijke bepalingen stellen limieten aan dit recht, en ook contractueel kunnen beperkingen worden opgelegd. De meest gekende van die contractuele beperkingen is het concurrentiebeding.

In dit boek wordt uiteengezet welke handelingen en praktijken al of niet geoorloofd zijn, zowel tijdens als na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast wordt toegelicht over welke actiemogelijkheden de (ex-)werkgever beschikt om op te treden tegen handelingen en praktijken die ongeoorloofd zijn.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403006840
Bestelcode: BP/TEWTOP-BI19002
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 208 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.