Data Protection - L'impact du GDPR en assurance Data Protection - De impact van de GPDR in de verzekering

ANDRÉ-DUMONT J.-C. ; BRUYNDONCKX B.; DE BOT D.; DEPREEUW S. ; JACQUEMIN H.; LUTTE I.; PONSART CH.; SANTANTONIO O. ; VAN DEN BULCK P. ; VAN GYSEGHEM J.-M. ; VERBRUGGEN V. onder de coördinatie van VAN OLDENEEL Ch-A.

Dit dossier bespreekt alle vragen die rijzen naar aanleiding van de GDPR en die meer in het bijzonder betrekking hebben op de verzekeringssector.

Beschikbaar als e-book
Verschijningsdatum: 17/07/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 73,59 € 78,01
E-book - Eenmalige aankoop
€ 73,59 € 78,01
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 156,02 € 95,67 € 101,41

Beschrijving

De nieuwe algemene Europese verordening betreffende de bescherming van gegevens (GDPR) is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Binnen minder dan één jaar dus. Ze vervangt op die datum de Europese richtlijn van 1995 alsook de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die niet langer aangepast zijn aan de digitale realiteit van vandaag: online verkoop, sociale media, profileringstechnieken, geconnecteerde voorwerpen, cookies, big data, enz...

Dit dossier bespreekt alle vragen die rijzen naar aanleiding van de GDPR en die meer in het bijzonder betrekking hebben op de verzekeringssector: wat beoogt het begrip persoonsgegevens? Onder welke voorwaarden mogen gegevens met betrekking tot de gezondheid verwerkt worden? Welke nieuwe rechten hebben de betrokken personen? En wat zijn de nieuwe verplichtingen van de ondernemingen? Mag men gegevens overdragen naar andere landen? Valt de verwerking van massale gegevens - de big data -, bijvoorbeeld met het oog op maximale individualisering van de risico's, te rijmen met de GPDR? En, last but not least, wat met het toezicht en de sancties?

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046587232
Bestelcode: BP/TVER-DO17001
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.