De Vereffeningsprocedure

Cedric Berckmans

Het boek vormt een praktisch handboek voor de lezer die slechts sporadisch met de vereffening van vennootschappen in aanraking komt, maar biedt ook een antwoord op de complexe vragen waarmee de gespecialiseerde rechtspracticus kan worstelen. Het is gestructureerd opgebouwd en is rijk gedocumenteerd. Het bevat ook een verzameling modellen.

Boek - 902 pagina's
Verschijningsdatum: 30/06/2014

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 200,94 € 213,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 200,94 € 213,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 426,00 € 261,22 € 276,90

Beschrijving

De vereffeningsprocedure onderging de voorbije jaren een aantal ingrijpende wijzigingen. De Wet van 2 juni 2006 had als voornaamste doelstelling de rechten van de schuldeisers in de vereffeningsprocedure uit te breiden en misbruiken verder te voorkomen. Met de Wet van 19 maart 2012 had de wetgever oorspronkelijk een reparatiewet op het oog. De wetgever is echter verder gegaan en heeft een aantal niet te onderschatten wijzigingen doorgevoerd aan de vereffeningsprocedure.

 

Huidig werk beoogt de actuele stand van de vereffeningsprocedure te beschrijven, rekening houdende met deze recente wetgevende ingrepen. Het dient als leidraad voor de rechtspracticus, zonder evenwel de theoretische achtergrond te loochenen. De vereffeningsprocedure wordt in al haar fases uit de doeken gedaan, zowel de ontbinding of nietigverklaring van de vennootschap die aan de vereffening voorafgaat, als de vereffening zelf van de vennootschap en haar gevolgen.

 

Het boek is opgedeeld in drie delen. In een eerste deel wordt toegelicht wie de verschillende protagonisten zijn in de vereffeningsprocedure. In de eerste plaats is dat uiteraard de vereffenaar zelf, maar hij dient de tussenkomst van een aantal andere partijen te dulden. Hun tussenkomst wordt nader toegelicht, met bijzondere aandacht voor hun rechten en verplichtingen. In een tweede deel wordt de vereffeningsprocedure zelf op chronologische wijze uit de doeken gedaan. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan de sleutelmomenten in deze procedure, namelijk de invereffeningstelling, de benoeming van de vereffenaar en de afsluiting van de vereffening. Een derde deel wordt ten slotte gewijd aan de hervormde procedure van ontbinding en vereffening in één akte.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book, ontdek het op uw boekenplank.

Nog geen Jura-abonnee? Hier vindt u alle voordelen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046572283
Bestelcode: BP/VEREFF-BI14001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 902 pagina's