De aanvullende pensioenen voor werknemers

Corinne Merla, Elise Laeremans

De WAP is sterk geëvolueerd. Er zijn belangrijke nieuwigheden die het gevolg zijn van verschillende wetten dit in 2018 werden aangenomen. Dit boek beschrijft en becommentarieert, op een pragmatische en duidelijke manier, het juridische en fiscale kader van de aanvullende pensioenen voor werknemers. Het overloopt eveneens het nieuwe stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers, de bijzonderheden van het aanvullend pensioen voor contractuelen in de publieke sector en de impact van de IORP 2-wet van 11 januari 2019 inzake informatie. Het verwijst naar de beslissingen van hoven en rechtbanken, adviezen van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen en standpunten, circulaires en mededelingen van de toezichtsautoriteit, de FSMA.

Boek - 556 p.
Verschijningsdatum: 20/06/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 220,75 € 234,00
Abonnement op de reeks 'Verzekeringen in de praktijk'
€ 169,81 € 180,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 220,75 € 234,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 468,00 € 286,98 € 304,19

Beschrijving

De aanvullende pensioenen vormen een belangrijk bestanddeel van de verloning van werknemers. Zij zijn eveneens een instrument van sociale voorzorg, zowel voor de (toekomstige) gepensioneerden als in geval van overlijden van de werknemer. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overheid ze is gaan promoten dankzij een voordelig fiscaal stelsel, maar ze ook strikter en strikter is gaan reglementeren om de rechten van de werknemers en de begunstigden te beschermen.

Zo is de wet op de aanvullende pensioenen in haar 15-jarig bestaan sterk geëvolueerd. Bovendien zijn er belangrijke nieuwigheden die het gevolg zijn van verschillende wetten die in 2018 werden aangenomen. Dit boek beschrijft en becommentarieert, op een pragmatische en duidelijke manier, het juridische en fiscale kader van de aanvullende pensioenen voor werknemers. Het betreft onderwerpen zoals de verschillende types van pensioentoezeggingen, de modaliteiten van de invoering, het beheer en de financiering ervan, de rechten van de werknemers tijdens hun loopbaan, de informatie en de inspraak van de werknemers, de gelijke behandeling, de voorwaarden voor de betaling van het aanvullend pensioen en de fiscaliteit van zowel de financiering als van de uitkeringen.

Het nieuwe stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers, de bijzonderheden van het aanvullend pensioen voor contractuelen in de publieke sector en de impact van de IORP2 wet van 11 januari 2019 inzake informatie, worden eveneens beschreven. Het verwijst naar beslissingen van de hoven en rechtbanken, adviezen van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, evenals naar standpunten, mededelingen en circulaires van de toezichtsautoriteit, de FSMA.

Alzo vormt het een praktische gids voor iedereen die interesse heeft in de aanvullende pensioenen van werknemers.

Corinne Merla, advocaat-vennoot bij Younity, adviseert een brede waaier van pensioenfondsen, verzekeraars en Belgische en internationale ondernemingen, zowel in de private als de publieke sector, op het vlak van wettelijke en aanvullende pensioenen en andere voorzorgsplannen (zoals medische kosten en invaliditeit). Zij heeft ervaring met de sociale, fiscale en prudentiële aspecten en wetgeving op het vlak van verzekeringen, pensioenfondsen en corporate governance. Zij is compliance officer van verschillende pensioenfondsen, lid van IPEBLA (International Pension & Employee Benefit Lawyers Association) en stichtend lid van BePLA (Belgian Pension Lawyers Association).

Elise Laeremans, advocaat-vennoot bij Younity, adviseert ondernemingen, pensioenfondsen en verzekeraars, zowel in de private als de publieke sector, op het vlak van wettelijke en aanvullende pensioenen. Zij is gespecialiseerd in de sociale, fiscale en prudentiële regelgeving van toepassing op werkgevers, verzekeraars en pensioenfondsen en corporate governance. Elise is lid van IPEBLA (International Pension & Employee Benefits Lawyers Association) en stichtend lid van BePLA (Belgian Pension Lawyers Association).

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403008875
Bestelcode: BP/VERZPRA-BI19001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 556 p.