De buitengerechtelijke invordering van schulden

Bart Verbelen, Keoma Hendrickx

De juridische zoektocht naar een evenwicht tussen schuldeisers en schuldenaars. Consumentenschulden en handelsschulden: het wettelijk kader en de rechtspraak.

Boek - 112 p.
Verschijningsdatum: 25/02/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 51,23 € 54,30
Abonnement op de reeks 'Recht en Praktijk'
€ 39,41 € 41,77
E-book - Eenmalige aankoop
€ 51,23 € 54,30
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 108,60 € 66,60 € 70,59

Beschrijving

Misbruiken door gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocaten leidden tot wetgevende initiatieven om de invordering van consumenten- en handelsschulden te regelen. De wetgever beoogde een snellere, efficiëntere en rechtvaardige invordering van schulden.

In deze praktische leidraad behandelen we zowel de invordering van consumenten- als handelsschulden en hebben we oog voor:

  • het wettelijk kader;
  • de toepassingsvoorwaarden;
  • de betrokken actoren;
  • de evoluerende rechtspraak.

Of onze ambitieuze wetgever in zijn opzet is geslaagd wordt onderzocht vanuit de vooropgestelde doelstellingen, de vooraf bestaande kritieken, de rechtspraak, de kostprijs van de procedures en de belasting van de rechtbanken.

Quo vadis? Op basis van enkele tekortkomingen wordt ook gekeken naar alternatieve invorderingsmethodes en naar de noodzaak voor eventueel toekomstig wetgevend ingrijpen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403008172
Bestelcode: BP/R_P-BI19099
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 112 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.