De inkomensgarantie voor ouderen - het leefloon voor behoeftige gepensioneerden

Bernard Vandenbussche

De Inkomensgarantie voor ouderen, afgekort als IGO (‘la Garantie de revenus aux personnes âgées’, afgekort als GRAPA) is een socialezekerheidsuitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen be ...

Boek - 200 p.
Verschijningsdatum: 07/12/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 70,64 € 74,88
Abonnement op de reeks 'Sociale praktijkstudies'
€ 54,34 € 57,60

Beschrijving

De Inkomensgarantie voor ouderen, afgekort als IGO (‘la Garantie de revenus aux personnes âgées’, afgekort als GRAPA) is een socialezekerheidsuitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 1 juni 2001 vervangt ze het vroegere 'gewaarborgd inkomen voor bejaarden', afgekort als GIB (‘le revenu garanti aux personnes âgées’). De wetgever rekent van toen af vrouwen tot de ‘ouderen’ vanaf dezelfde leeftijd als mannen. De doorgevoerde naamswijziging van deze bijstandsuitkering symboliseert een belangrijke ingreep in de Belgische pensioenwetgeving: geen onderscheid meer tussen gehuwden en niet-gehuwden, de wetgever verleent aan elke bejaarde een individueel recht op de inkomensgarantie.

De vroegere bijstandsuitkering werd vervangen en gemoderniseerd, maar de ‘wet van 1 april 1969 tot instelling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden’ blijft verder bestaan als uitdovende regeling. Het zijn middelen tot armoedebestrijding bij senioren, het ultieme vangnet doch steeds na een bestaansmiddelenonderzoek.

In dit boek wordt ruim aandacht besteed aan de toekenningsvoorwaarden, de bedragen, de bestaansmiddelen die in aanmerking worden genomen of eventueel vrijgesteld. Wordt de IGO ambtshalve onderzocht of moet die worden aangevraagd? Beide uitkeringen worden toegekend en uitbetaald door de Federale Pensioendienst (FPD), dit is sinds 1 april 2016 de nieuwe benaming voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) die voordien bevoegd was.

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046588659
Bestelcode: BP/SPS-BI16005
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 200 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.