De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams Gewest Commentaar bij het Vlaams Woninghuurdecreet

Prof. dr. Maarten Dambre - Hoofddocent Universiteit Gent, Advocaat Frans Baert & vennoten

Dit boek bevat een eerste commentaar en duiding bij het Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, afgekort als “Vlaams Woninghuurdecreet”.

Boek - 704 p.
Verschijningsdatum: 23/05/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 128,65 € 136,37
Abonnement op de reeks 'Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen'
€ 98,96 € 104,90
E-book - Eenmalige aankoop
€ 128,65 € 136,37
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 272,74 € 167,24 € 177,28

Beschrijving

Dit boek bevat een eerste commentaar en duiding bij het Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, afgekort als “Vlaams Woninghuurdecreet”.

De klemtoon ligt op wat er nieuw is ten aanzien van het algemeen huurrecht en het federale woninghuurrecht, zoals de nieuwe regeling m.b.t. de huurwaarborg, de beëindiging van de huur i.g.v. overlijden van de laatste huurder, de nieuwe bepalingen m.b.t. medehuur, met onder meer een autonoom opzeggingsrecht voor elke feitelijke medehuurder, de verdeelsleutel voor de kosten en lasten, de precisering van de kleine huurdersherstellingen en het volledig nieuwe eigen statuut voor studentenhuur.

Na deze commentaar en de tekst van het Vlaams Woninghuurdecreet volgt de parlementaire voorbereiding (memorie van toelichting, de adviezen van de Raad van State en de Vlaamse Woonraad, de amendementen op het oorspronkelijke ontwerp van decreet en de bespreking in de Commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement) die meer inzicht biedt in de doelstellingen en uitwerking van de nieuwe bepalingen. Het boek sluit af met de twee uitvoeringsbesluiten bij het Vlaams Woninghuurdecreet.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403009414
Bestelcode: BP/NWPV-BI19068
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 704 p.