Beschrijving

Deze publicatie focust op de belangrijkste wijzigingen voor de praktijk door de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen of WVV:

  • Wegwijzer in de structuur van het nieuwe wetboek
  • Leidraad in de inwerkingtreding en het overgangsregime voor bestaande, nieuwe en afgeschafte vennootschapsvormen
  • Bespreking van essentiële wijzigingen waaronder de nieuwe regels met betrekking tot de uitgifte en overdracht van aandelen, uitkeringen, alarmbelprocedure, het bestuur, de geschillenregeling, de ontbinding en vereffening, en de herstructureringen
  • Overzicht van alle wettelijke bepalingen: het volledige wetboek en de relevante uitvoeringsbepalingen, inclusief de concordantietabel

Pluspunten:

  • Actuele wettekst
  • Eerste bespreking door een gezaghebbend specialist
  • Overzichtelijk dankzij randnummers en kernwoorden

 Bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403010632
Bestelcode: BP/NWPV-BI19072
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 642 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Inkijkexemplaar


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.