De reiswet 21 november 2017

Pascal Nelissen Grade, Ilse Meyers, e.a.

De auteurs hebben de wet van 21 november 2017 aan een grondige analyse onderworpen en hebben zich de vraag gesteld of de richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 en de Belgische omzettingswet hun doel tot harmonisatie hebben bereikt.

Boek - 500 p.
Verschijningsdatum: 12/06/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 91,36 € 96,84
Abonnement op de reeks 'Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen'
€ 70,28 € 74,50
E-book - Eenmalige aankoop
€ 91,36 € 96,84
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 193,68 € 118,77 € 125,89

Beschrijving

De reissector kende de afgelopen jaren een sterke evolutie. De maatschappelijke omstandigheden hebben de grensoverschrijdende mobiliteit vergroot, hetgeen een invloed heeft gehad op onder andere de vakantiefrequentie en manier van boeken.

Bijgevolg diende het rechtskader aangepast te worden aan de marktontwikkelingen om de wetgeving geschikter te maken voor de interne markt, onduidelijkheden weg te nemen en hiaten in de wetgeving te dichten.

Uit deze noodzaak is de richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ontstaan.

De richtlijn beoogde een maximale harmonisatie en heeft tot doel de reikwijdte van de bescherming aan te passen aan de nieuwe marktontwikkelingen, te zorgen voor meer transparantie, en reizigers en ondernemers meer rechtszekerheid te bieden.

Onder druk van Europa werd de richtlijn in België omgezet in de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. De nieuwe reiswet trad in werking op 1 juli 2018. Deze wet is aldus van toepassing op overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2018.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403007892
Bestelcode: BP/NWPV-BI19069
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 500 p.