De smartphone en technostress - Het recht op deconnectie als antwoord?

Bram Tombeur

De bijzondere problematiek van de technostress en de gevolgen die het heeft voor de werknemers zowel in hun privé – als professioneel leven.

Boek - 178 p.
Verschijningsdatum: 04/12/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 59,35 € 62,91
Abonnement op de reeks 'Sociale praktijkstudies'
€ 45,65 € 48,39
E-book - Eenmalige aankoop
€ 59,35 € 62,91
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 125,82 € 77,16 € 81,78

Beschrijving

In het Belgische rechtsstelsel, en specifiek in het arbeidsrecht, is tot op vandaag weinig aandacht besteed aan de bijzondere problematiek van technostress die hand in hand gaat met de informatisering van het bedrijfsleven.

Dit werk geeft in het eerste deel een korte schets van de ontwikkeling van de smartphone en van de intrede van het toestel in het professionele leven van werknemers. Daarnaast wordt het begrip technostress toegelicht en wordt er ingegaan op de gevolgen van dit fenomeen voor werknemers.

In het tweede deel wordt een grondige analyse doorgevoerd van de bestaande Europese en nationale regelgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks de problematiek van technostress omkadert. Er wordt systematisch een overzicht gegeven van de betrokken regelgeving, waarbij op zoek wordt gegaan naar bestaande pijnpunten in verband met technostress.

Het derde deel omvat een rechtsvergelijkende analyse van de Franse arbeidsrecht, met bijzondere aandacht voor het nieuw ingevoerde droit à la déconnexion. Er wordt onder andere aan de hand van praktische voorbeelden weergegeven hoe ondernemingen een recht op deconnectie kunnen implementeren.

Dit werk sluit af met een antwoord op de vraag of het recht op deconnectie al dan niet een oplossing biedt voor het probleem technostress.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403006123
Bestelcode: BP/SPS-BI18004
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 178 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.