De strafrechtelijke bescherming van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

J. Vande Moortel

In onze rechtsstaat is er in de gezondheidszorg een doorgedreven bescherming van de beroepsuitoefening. De vraag wordt gesteld en beantwoord of deze uitgebreide vorm van bescherming binnen de gezondheidszorg wel nodig is.

Daarnaast wordt een uitgebreid overzicht gebracht van de nu bestaande beroepsbescherming in de gezondheidszorg. De huidige bescherming van de beroepsuitoefening is immers voor de meeste beroepen onderling verschillend.

Boek - 759 p.
Verschijningsdatum: 27/08/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 84,00 € 89,04

Beschrijving

In onze rechtsstaat is er in de gezondheidszorg een doorgedreven bescherming van de beroepsuitoefening. Alle handelingen die tot de gezondheidszorg behoren, mogen worden gesteld door artsen. Andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg mogen slechts een beperkt aantal handelingen stellen. Voor het ene beroep zijn deze handelingen algemeen omschreven, voor het andere beroep dan weer zeer gedetailleerd. Behalve uit deze beroepsbescherming bestaat de bescherming van de beroepsuitoefening ook uit een titelbescherming. Overtredingen worden strafrechtelijk gesanctioneerd.

De vraag wordt gesteld en beantwoord of deze uitgebreide vorm van bescherming binnen de gezondheidszorg wel nodig is. 

De huidige bescherming van de beroepsuitoefening is voor de meeste beroepen onderling verschillend. Om de leesbaarheid te waarborgen, wordt deze bescherming per beroep omschreven in een bijlage.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403004983
Bestelcode: BP/DOCVDM-BI18001
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 759 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.