Beschrijving

Bij wet van 18 juni 2018 heeft de wetgever de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake mede-eigendom (art. 577-2 e.v.) gewijzigd, aangevuld en genuanceerd om zo de problemen uit de praktijk aan te pakken.

In dit boek wordt elk gewijzigd artikel uitgebreid besproken:

  • wat waren de problemen onder de voorgaande wet van 2 juni 2010 die aanleiding hebben gegeven tot de doorgevoerde wetswijzigingen?
  • hoe poogt de wetgever hieraan tegemoet te komen?
  • wat zijn de concrete gevolgen van de wijzigingen?

Pluspunten:

  • uitgebreide commentaar bij de wijzigingen;
  • artikelsgewijze bespreking;
  • nuttige bijlagen: parlementaire documenten en gecoördineerde wetteksten.

Een handig boek voor elke mede-eigenaar en praktijkjurist.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403008813
Bestelcode: BP/NWPV-BI18067
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 790 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.