Drugs

Alain De Nauw

In de tweede editie van deze monografie worden de positiefrechtelijke aspecten van de regeling betreffende verdovende middelen toegelicht.

Boek - 190 pagina's
Verschijningsdatum: 08/05/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 47,16 € 49,99
Abonnement op de reeks 'Algemene praktische rechtsverzameling'
€ 23,58 € 24,99

Beschrijving

Een tweede editie was nodig omdat sinds de eerste uitgave van 1998 de wetgeving op meerdere punten werd gewijzigd en nieuwe rechtspraak in menig opzichten de rechtspraktijk heeft beïnvloed.

In 2003 heeft de wetgever de bedoeling gehad in een specifieke regeling te voorzien voor misdrijven i.v.m. cannabis voor persoonlijk gebruik. Het Arbitragehof heeft echter een deel van deze nieuwe regeling vernietigd. Andere wetswijzigingen betreffen o.m. de huiszoekingen, de sluiting van inrichtingen of nog de behandeling met substitutiemiddelen.

Wat de jurisprudentiële ontwikkelingen betreft, is voorzeker de invloed van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie i.v.m. de Schengenuitvoeringsovereenkomst bij het instellen van vervolgingen na een uitspraak in het buitenland te noteren, net als de totstandkoming in eigen land van een uitvoerige rechtspraak i.v.m. de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen. Hierbij mag niet worden vergeten dat de wetgever met deze straf vooral de ontneming van winsten uit de drughandel op het oog heeft gehad. Vanzelfsprekend wordt ruime aandacht besteed aan de ommekeer van de rechtspraak m.b.t. de hantering van de sanctie van de bewijsuitsluiting bij onrechtmatig verkregen bewijs.

In tegenstelling tot de eerste editie wordt het thema van de bijzondere opsporingsmethoden, dat sindsdien wettelijk geregeld is en een eigen monografie verdient, niet meer behandeld. Daarentegen komt het vraagstuk van de politionele provocatie uitvoerig aan bod.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046542378
Bestelcode: BP/APR-BI12075
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 190 pagina's