Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers 2019

A. Gielen, S. Maes, I. Verhelst, A. Witters

Het jaarboek "Actief eindigen" is bedoeld als leidraad voor HR-medewerkers en bedrijfsjuristen.

Boek - 638 pagina's
Verschijningsdatum: 10/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt op 10/12/2019
€ 563,73 € 597,55
Abonnement
Verschijnt op 10/12/2019 Abonnementsvoorwaarden
€ 433,64 € 459,66
E-book - Eenmalige aankoop
Niet beschikbaar Verschijnt op 13/12/2019 Meer info over e-books
€ 563,73 € 597,55
E-book - Abonnement
€ 433,64 € 459,66
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 919,32 € 563,73 € 597,56
Papier + E-book: bespaar 35%!
Niet beschikbaar Verschijnt op 13/12/2019 Meer info over e-books
€ 1.195,10 € 732,85 € 776,82

Beschrijving

De toenemende vergrijzing vormt een ernstige bedreiging van de economische welvaart in europa. Ook in België riskeert het socialezekerheidsstelsel onbetaalbaar te worden, tenzij we met z'n allen langer blijven werken.

De afgelopen jaren en decennia werden diverse maatregelen genomen om werknemers aan te moedingen om langer aan de slag te blijven. Zo zijn er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot deeltijdse arbeid; de stelsels van tijdskrediet, loopbaanvermindering en thematische verloven; en de mogelijkheid tot werkhervatting ingeval van toetreding tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Daarnaast beogen talrijke andere maatregelen de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt te bemoeilijken. Zo werden de voorwaarden om te kunnen genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) reeds meerdere malen verstrrengd en werd het stelsel van halftijds brugpensioen enige tijd geleden volledig afgeschaft. Het laatste jaar werden de voorwaarden voor een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) nog maar eens verstrengd, en werden ook maatregelen genomen om naar de toekomst toe de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen en de voorwaarden van het vervroegd wettelijk pensioen te verstrengen.

In dit jaarboek komen al deze maatregelen aan bod, in het kader van de algemene bespreking van de volgende onderwerpen voor wat betreft werknemers in de private sector:

  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
  • stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere werknemers (SWAV);
  • tijdskrediet; loopbaanvermindering en landingsbanen;
  • deeltijdse arbeid;
  • rustpensioen.

Het jaarboek "Actief eindigen" is bedoeld als leidraad voor HR-medewerkers en bedrijfsjuristen.

De auteurs zijn allen advocaat bij het in HR-aspecten gespecialiseerde advocatenkantoor Claeys & Engels.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403011448
Bestelcode: BP/EINDLOO-YB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 638 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.