Faillissement & Reorganisatie

Lysens, T., Braeckmans, H., Dirix, E., Van Camp, E., Brijs, S.

Losbladige

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Faillissement en Reorganisatie behandelt en becommentarieert het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie in een brede context. Beide procedures worden uitvoerig besproken in meerdere boekjes en ook de internationale, fiscale, arbeidsrechtelijke, strafrechtelijke, verzekerings- en milieuaspecten krijgen ruime aandacht in één of meerdere aparte boekjes. Voor advocaten die regelmatig optreden als curator is dit dan ook een onmisbaar werk.

Alle bijdragen worden geschreven door experts in deze materie, gaande van magistraten tot curatoren en gevestigde academici. Elke bijdrage wordt nagelezen door de redactie met als resultaat een kwaliteitsvol naslagwerk over het insolventierecht.

Deze publicatie bestaat uit 8 banden met elk zo'n 10 tot 15 boekjes.

Recente bijdragen:

  • J. Rasquin: Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag
  • B. Wylleman: Kwijtschelding

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/FARET-LL
Publicatievorm: Losbladige

Onderdelen van dit abonnement

Faillissement & Reorganisatie

Faillissement & Reorganisatie

Updatekost op jaarbasis: € 790,59