Fiscaal invorderingsrecht

M. Delanote

De Algemene Praktische Rechtsverzameling, kortweg A.P.R., viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. De prestigieuze reeks telt ondertussen goed 130 titels, van adel, afpaling en alimentatie over documentaire kredieten en getuigenverhoor, tot tussenvorderingen, voogdij en zaakwaarneming. Het recht in trefwoorden vatten en de ontwikkeling van de Nederlandstalige wetenschappelijke maar tegelijkertijd praktische rechtsliteratuur, dat waren de oorspronkelijke doelstellingen van de initiatiefnemers.

Boek - 304 pagina's
Verschijningsdatum: 16/04/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 73,58 € 77,99
Abonnement op de reeks 'Algemene praktische rechtsverzameling'
€ 36,79 € 39,00

Beschrijving

Kluwer:/logo_60jr_nl.jpgIn dit boek wordt het fiscaal invorderingsrecht geanalyseerd en becommentarieerd. De diverse invorderingsaspecten van zowel de inkomstenbelastingen als de btw komen daarbij aan bod, zowel vanuit internrechtelijk als vanuit grensoverschrijdend of internationaal perspectief.

In een eerste algemeen deel bespreekt de auteur de eigenheid van de uitvoerbare titel en de diversiteit aan belastingschuldigen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de positie van de algemene rechtsopvolgers, de gehuwden en wettelijk samenwonenden en de derden-aansprakelijken.

In een tweede deel wordt uitvoerig ingegaan op de betaling en vervolging van de belastingschuld waarbij o.m. de betalingstermijnen en -modaliteiten, de nalatigheidsinteresten en vervolgingsmaatregelen worden behandeld. Eveneens wordt nader ingegaan op de mogelijkheid tot invorderen van betwiste belastingschulden.

In de daaropvolgende onderdelen worden de bijzondere rechten en voorrechten van de fiscus nader beschouwd. Daarbij komen niet enkel de meer klassieke waarborgen aan bod (zoals o.m. de wettelijke hypotheek en het algemeen voorrecht), maar ook de vaak inventieve invorderingsmechanismen die er specifiek op gericht zijn bepaalde fraudefenomenen te bestrijden.

In een laatste onderdeel geeft de auteur een overzicht van de verschillende wijzen waarop de fiscale schuld teniet gaat.

Op 9 maart 2012 vierde de VZW Algemene Praktische rechtsverzameling feestelijk haar 60e verjaardag in het Stadsmuseum Gent (STAM) op de Bijlokesite. 
Op LegalWorld kunt enkele foto's bekijken van deze viering. Klik hier

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046542361
Bestelcode: BP/APR-BI12074
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 304 pagina's

Aanbevolen producten

Dwangsom

Dwangsom

Wagner K.

VANAF € 24,20