Handboek Letselschade Gemeen Recht

L. Brewaeys, E. De Keyzer, L. De Somer, A. De Visscher, K. Dusesoi, G. Hullebroeck, C. Schildermans, J. Schryvers

Losbladige - 2 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Deze uitgave zorgt voor een inzicht in het schadeloosstellingsrecht voor elkeen die beroepshalve of als slachtoffer te maken krijgt met schadevergoeding. Zo worden o.m. besproken: de basisbeginselen, de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid, het overlijden, de sociale en fiscale weerslag invaliditeit, BWO en overlijden, bijzondere vraagstukken, subrogatie/cumulatie, capita selecta, ... Ook zijn een aantal bijlagen opgenomen.

Recent verschenen:

  • Het overlijden - Materiële schade, K. Dusesoi (actualisatie)
  • Het overlijden - Morele en andere schade, K. Dusesoi (actualisatie)
  • Arbeidsongevallen, G. Hullebroeck (actualisatie)
  • De Tafels 2018

Wordt verwacht:

  • De mutualiteit, C. Schildermans (actualisatie)


 

 


 

 

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/SCHDD-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 2 supplementen/jaar
Aantal pagina's: 2 ringbanden

Onderdelen van dit abonnement

Handboek Letselschade Gemeen Recht

Handboek Letselschade Gemeen Recht

Updatekost op jaarbasis: € 429,47