Handboek bouwgebreken

De Lathouwer R., Dewilde G., Wagneur M. (hoofdredacteur), Beke J. (redactieraad)

Losbladige - 10 ringbanden, 8000 pagina's

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Hoe vermijdt men het best een bouwgebrek?

Gebreken kunnen zich in elke mogelijke bouwfase voordoen, gaande van het concept en de materiaalkeuze over de uitvoering tot het gebruik en het onderhoud. Verschillende bouwdelen (funderingen, gevels, daken, vloeren, schrijnwerk, enz.) kunnen door het gebrek aangetast worden en ook bouwfysische eigenschappen (vocht, geluid, trillingen, ventilatie, biologische aantastingen, enz.) ontsnappen er niet aan.

 Het Handboek bouwgebreken helpt u om dergelijke gebreken te voorkomen en biedt:

  • méér dan 150 fiches waarop de gebreken duidelijk en gedetailleerd uitgelegd worden;
  • een nauwkeurige beschrijving per bouwgebrek van de locatie, de kenmerken, de oorzaak, het herstel en de preventiemogelijkheden;
  • illustraties in de vorm van beelden, tekeningen en foto’s, naast verwijzingen naar vakliteratuur;
  • artikelen over de algemene, bouwkundige en juridische achtergrond van de bouwgebreken;
  • een handige inhoudstafel en een bondig trefwoordenregister.

Leer van de fouten van anderen en ontdek dankzij de voorbeelden hoe het niet moet.

Zo bespaart u heel wat kosten en kostbare tijd en vermijdt u problemen.

 

Bestemd voor:

  • architecten,
  • aannemers,
  • projectontwikkelaars,
  • landmeters-experten,
  • vastgoedmakelaars... 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/BOGET-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 3 aanvullingen per jaar
Aantal pagina's: 10 ringbanden, 8000 pagina's

Onderdelen van dit abonnement

Handboek bouwgebreken

Handboek bouwgebreken

Updatekost op jaarbasis: € 2.499,54


Aanbevolen producten

Handboek Onderhoud, Renovatie, Restauratie

Handboek Onderhoud, Renovatie, Restaurat ...

De Naeyer A., Van Gemert D., Verstrynge E. (redactieraad)

VANAF € 3.123,46