Handelshuur

Luc Linders, Astrid Linders

Dit boek bespreekt de artikelen van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur aan de hand van recente rechtspraak en rechtsleer.

Boek - 315 p.
Verschijningsdatum: 19/11/2014

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad - Laatste exemplaren
€ 107,97 € 114,45
Abonnement op de reeks 'Artikel & Commentaar.'
In voorraad - Laatste exemplaren Abonnementsvoorwaarden
€ 83,05 € 88,03
E-book - Eenmalige aankoop
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 107,97 € 114,45
Papier + E-book: bespaar 35%!
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 228,90 € 140,36 € 148,78

Beschrijving

De wet van 30 april 1951 inzake handelshuur is inmiddels ruim 60 jaar oud en werd in al die jaren slechts twee maal aangepast, m.n. enerzijds met het oog op de bescherming van de onderhuurder, en anderzijds teneinde het aantal aanvragen te verhogen tot drie termijnen van negen jaar. Het lijdt evenwel geen twijfel dat de huidige handelshuurwet verouderd is, waardoor de hedendaagse behoeften van de handelshuurder en de handelsverhuurder niet meer op adequate wijze beantwoord worden in het licht van de huidige economische en maatschappelijke context.

Het strikte formalisme van de handelshuurwet wordt dan ook terecht meer en meer in vraag gesteld, waar vooral de handelshuurder zich voor wat betreft de specifieke vormvereisten en na te leven termijnen steeds zou moeten laten bijstaan door een jurist om niet in valkuilen te trappen.

In dezelfde lijn werden in de afgelopen jaren een aantal wetsvoorstellen ingediend waaruit de twijfel omtrent het evenwicht tussen het eigendomsbelang van de verhuurder en de belangen van de handeldrijvende huurder duidelijk blijkt. Telkens opnieuw wordt aangestuurd op een versterking van de positie van de huurder.

Niettemin blijft het Grondwettelijk Hof in haar recente arresten van 17 maart 2014 en 22 mei 2014 verwijzen naar de door de wetgever aangehaalde belangen van eigenaar en huurder, dewelke in evenwicht zijn.

Bij dit alles stelt zich de vraag of het gevonden evenwicht van de handelshuurwet van 30 april 1951 anno 2014 nog steeds aanwezig is. De toekomst zal dit uitwijzen.


Over de auteurs:


Astrid Linders (°1987) studeerde in 2010 af aan de UGent als master in de rechten. In 2012 behaalde zij met onderscheiding het diploma van master in de journalistiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Sinds september 2012 is Astrid verbonden aan het advocatenkantoor Nelissen Grade te Leuven. Zij legt zich voornamelijk toe op het intellectueel eigendomsrecht en het algemeen handels- en consumentenrecht. Daarnaast heeft zij een bijzondere interesse voor handelshuur

Luc Linders (°1958) behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (1981). Hij is sedert 1981 advocaat aan de balie te Hasselt en is medeoprichter van het advocatenkantoor Monard-D’Hulst. Hij is gespecialiseerd in vastgoed- en aannemingsrecht, met een bijzondere interesse voor overheidsaanbestedingsrecht, handelshuur en zakenrechtelijke constructies inzake erfpacht, opstal en vruchtgebruik. Hij behandelt procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken, voor arbitrale instanties en via bemiddeling. Hij adviseert bij het afsluiten van aannemings- en vastgoedcontracten alsook inzake handelshuur. Hij spreekt regelmatig op seminaries en conferenties over handelshuur en bouwgerelateerde onderwerpen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046567128
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI14001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 315 p.