Het Vlaams Onteigeningsdecreet in hoofdlijnen

F. Charlier

Het boek vormt een leidraad bij de toepassing van het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet

Boek - 122 p.
Verschijningsdatum: 10/09/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 55,82 € 59,17
E-book - Eenmalige aankoop
€ 55,82 € 59,17
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 118,34 € 72,57 € 76,92

Beschrijving

Het boek omvat de algemene krijtlijnen van het vernieuwde onteigeningsrecht, waarbij aangegeven wordt hoe de grondwettelijke onteigeningswaarborgen doorwerken in de nieuwe decreetgeving. Ook wordt de procedureregeling van het Vlaams Onteigeningsdecreet op een praktijkgericht wijze uiteengezet, waarbij gefocust wordt op de bestuurlijke fase van de onteigeningsprocedure. Het boek omvat tevens een artikelsgewijze toelichting bij het Vlaams Onteigeningsdecreet, waarbij per artikel verduidelijkingen en beschouwingen opgenomen worden.

Het boek situeert de nieuwe regelgeving in het ruimere kader van de grondwettelijke onteigeningswaarborgen en relevante Europese ontwikkelingen. Zo wordt de projectnota bij een onteigeningsdossier afgetoetst aan de (erg recent verstrengde rechtspraak over de) plan-MER-richtlijn en wordt de verhouding tussen het zelfrealisatiebeginsel en de overheidsopdrachtenrichtlijnen geduid.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403004945
Bestelcode: BP/ONTEIG-BI18001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 122 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.