Het boekhoudkundig en fiscaal gunstregime voor kmo-vennootschappen toegelicht

Stefaan Vlaminck

Ingrijpend gewijzigd door implementatie boekhoudrichtlijn in Belgische wetgeving voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016

Boek - 164
Verschijningsdatum: 11/08/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 65,00 € 68,90
E-book - Eenmalige aankoop
€ 65,00 € 68,90
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 137,80 € 84,50 € 89,57

Beschrijving

Kmo’s spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ze worden algemeen als drijvende kracht van onze economie beschouwd. Dit belang is ook de wetgever niet ontgaan en heeft zich vertaald in een vereenvoudigd gunstig wettelijk kader op vlak van boekhouding en fiscaliteit.

Eind vorig jaar, ten gevolge van de omzetting van de boekhoudrichtlijn, onderging het boekhoudkundige en fiscaal regime van de kleine vennootschap ingrijpende wijzigingen voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016. Er moet derhalve een onderscheid worden gemaakt tussen boekjaren die een aanvang nemen vóór en na 1 januari 2016. In het eerste deel van dit boekje gaan we dieper in op de verschilpunten tussen het oude en het nieuwe regime.

Door de verhoging van de drempelbedragen van artikel 15 W.Venn., een versoepeling van de beoordeling op geconsolideerde basis en de invoering van de microvennootschap zullen een groter aantal vennootschappen onder het gunstregime vallen.

In het tweede deel krijgt u een overzicht van de fiscale gunstmaatregelen ten aanzien van kmo’s. De laatste decennia is het aantal gunstmaatregelen toegenomen bij elke hervorming van de fiscale wetgeving. We denken hierbij aan de investeringsreserve, (bijzondere) liquidatiereserve, investeringsaftrek, verhoogde aftrek risicokapitaal, taks shelter voor startende ondernemingen, enz. We geven telkens een beschrijving van de maatregel gevolgd door een vergelijkend cijfervoorbeeld van 2 scenario’s waarbij de vennootschap al dan niet kwalificeert als kmo.

Naast de maatregelen die gelden ten aanzien van kleine vennootschappen komen de maatregelen ten aanzien van recent ingevoerde categorie van de micro-ondernemingen aan bod.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046584101
Bestelcode: BP/BHRICH-DO16001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: eenmalig
Aantal pagina's: 164

Aanbevolen producten

monKEY Book it

monKEY Book it

VANAF € 1.222,03

monKEY Master

monKEY Master

VANAF € 3.099,92