Beschrijving

Deze publicatie maakt de gebruiker wegwijs in de nieuwe administratieve en gerechtelijke procedure zoals aangenomen door het nieuwe Decreet.

Na een algemene inleiding volgt een commentaar artikel per artikel waarbij de nieuwe tekst uitvoerig wordt besproken ; vergeleken met de vorige wetgeving en verduidelijkt aan de hand van de nu nog relevante oudere rechtspraak en rechtsleer.

De reeds bekendgemaakte uitvoeringsbesluiten worden opgenomen met de nodige commentaar. In het werk komt een selectieve bibliografie voor. Het geheel wordt afgesloten met een trefwoordenlijst.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403004280
Bestelcode: BP/NWPV-BI18065
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 312 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.