Het ontslag van beschermde werknemers.

H.-F. Lenaerts, O. Wouters

In deze vijfde uitgave van de monografie gewijd aan Het ontslag van beschermde werknemers, analyseren de auteurs in detail de ontslagbescherming van werknemersvertegenwoordigers. Wie geniet de bescherming en hoelang? Wat houdt de bescherming in? Is het mogelijk o ...

Boek - 256 p.
Verschijningsdatum: 07/09/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 90,42 € 95,85
Abonnement op de reeks 'Sociale praktijkstudies'
€ 69,55 € 73,72
E-book - Eenmalige aankoop
€ 90,42 € 95,85
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 191,70 € 117,55 € 124,60

Beschrijving

In deze vijfde uitgave van de monografie gewijd aan Het ontslag van beschermde werknemers, analyseren de auteurs in detail de ontslagbescherming van werknemersvertegenwoordigers. Wie geniet de bescherming en hoelang? Wat houdt de bescherming in? Is het mogelijk om te verzaken aan dit beschermingsstatuut? Onder welke voorwaarden kan de arbeidsovereenkomst van deze werknemers worden beëindigd? Welke procedures moeten worden gevolgd? Wat zijn de sancties bij onregelmatige beëindiging? Een hele reeks vragen die, in het kader van de voorbije sociale verkiezingen van 2016, brandend actueel zijn. De auteurs analyseren ze stuk voor stuk in het licht van de overvloedige rechtspraak over dit onderwerp en geven op die manier diepgang aan de wetteksten.

Het werk geeft u een volledig overzicht voor:

- de (kandidaten)personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (draagwijdte, openbaar karakter, ontstaan en voorwaarden, duur en einde van de bescherming, procedure van ontslag om dringende reden en om economische of technische redenen, sancties bij onregelmatig ontslag);

- de leden van de vakbondsafvaardiging (het statuut van de vakbondsafgevaardigden in ondernemingen zonder comité voor preventie en bescherming op het werk, het statuut van de plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden, duur van de bescherming, ontslagprocedure, sancties bij onregelmatig ontslag).

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046588451
Bestelcode: BP/SPS-BI16003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 256 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.