Inspiratieboek voor protocollen voor wie werkt met kinderen en jongeren

G. Billen

Voor kinderen- en jongereninstellingen en -organisaties

Boek - 202 p.
Verschijningsdatum: 12/12/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 33,96 € 36,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 33,96 € 36,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 72,00 € 44,15 € 46,80

Beschrijving

Seksuele intimidatie, pestgedrag, drugsgebruik, een plots overlijden, spijbelen maar ook levenbedreigende situaties zoals brand, intoxicatie …

Iedereen die professioneel betrokken is bij kinderopvang, jeugdwerking, jeugdzorg en onderwijs wordt wel eens geconfronteerd met dit soort crisissituaties: calamiteiten die zich kenmerken door factoren van onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Van de directie, leidinggevende, leerkracht of begeleider wordt verwacht dat ze op zulke crisismomenten goed overwogen, professioneel en eenduidig zullen handelen.

Vaak wordt er op zo’n momenten kostbare tijd verloren omdat er vooraf geen sluitende afspraken gemaakt werden rond communicatie, taakverdeling, to do’s. Erger wordt het wanneer door gebrek aan ervaring in dergelijke uitzonderlijke situaties, verkeerde beslissingen worden genomen.

Dit boek reikt structuren aan die inspirerend werken bij het vooraf opstellen van concrete procedures om professioneel, eenduidig en adequaat te kunnen reageren in dergelijke crisissituaties.

Een goed protocol helpt bij het bepalen en toekennen van de diverse verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Een goede checklist voorkomt dat er zaken over het hoofd gezien worden. Modelbrieven zorgen voor een professionele communicatie.

Vanuit de ruime praktijkervaring die de auteur, Georges Billen, zowel in Vlaanderen als in Nederland tijdens zijn loopbaan als leerkracht, schoolbegeleider en medewerker in een kinderdagverblijf opdeed, schreef hij een aantal draaiboeken en checklists voor frequent voorkomende crisissituaties.

Het is aan de professionele gebruiker om deze draaiboeken concreet om te zetten in standaardprotocollen die geschikt zijn voor zijn/haar specifieke werkomgeving: een proces van voortdurende betrokkenheid waardoor medewerkers binnen de organisatie mede-eigenaars worden van ‘hun’ protocol.

Dit inspiratieboek leunt direct aan bij de praktijk en mag door zijn veelzijdige insteek in geen enkele organisatie die werkt met kinderen en jongeren ontbreken!

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046548097
Bestelcode: BP/PROTOCO-BI12001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 202 p.