Invordering onbetwiste geldschulden

Joke De Paepe

Het doel van deze publicatie is om de IOS-procedure aan een kritische analyse te onderwerpen. Kan IOS al zijn ambitieuze doelstellingen waarmaken? De voor- en nadelen van IOS t.o.v. de klassieke invordering van geldschulden worden geanalyseerd.

Deze publicatie won de studentenprijs van de Orde van Vlaamse Balies 2018.

Boek - 130 p.
Verschijningsdatum: 05/06/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 59,48 € 63,05
E-book - Eenmalige aankoop
€ 59,48 € 63,05
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 126,10 € 77,32 € 81,96

Beschrijving

De buitengerechtelijke IOS-procedure in b2b-context bestaat ondertussen ruim tweeënhalf jaar en vormt een alternatief voor de klassieke gerechtelijke invordering van geldschulden.

De eerste bevindingen zijn positief. De ondernemingsrechtbanken worden ontlast en cijfers tonen aan dat ondernemingen hun weg naar IOS hebben gevonden.

De praktijkervaringen van zowel advocaten, gerechtsdeurwaarders en magistraten komen aanbod. Bovendien wordt de ophefmakende evolutie in de rechtspraak sinds de inwerkingtreding van IOS besproken. Op basis van interviews met rechtspractici worden ook aanbevelingen geformuleerd aan de wetgever.

Meer en meer gaan stemmen op om de procedure uit te breiden naar een b2c-context. Er is eensgezindheid op het werkterrein dat deze uitbreiding niet kan zonder extra beschermingswaarborgen voor consumenten. Het Hof van Justitie draagt de regels van de consumentenbescherming momenteel hoger in het vaandel dan de efficiëntie van de invorderingsprocedure. In een b2c-context is een ambtshalve rechterlijke controle op oneerlijke bedingen noodzakelijk. De wetgever kijkt m.i. dus beter naar het efficiënter maken van de  bestaande gerechtelijke invorderingsprocedure, in plaats van de buitengerechtelijke IOS-procedure uit te breiden naar consumenten.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403006918
Bestelcode: BP/IOS-BI19001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 130 p.