Jaarboek registratierechten + nieuwsbrieven

Johan Espeel (ed.), Hilde Pelgroms (ed.), Annick Ghysens, An Kuijpers, Birgit Medaer, Dirk Michiels, Jos Ruysseveldt, Eric Spruyt (jaarboek); Anouck Biesmans, Tom De Clerck, Jean De Groo, Tillo Dumont, Birgit Medaer, Annelies Van Gronsveld, Wim Vermeulen (nieuwsbrief)

12de herwerkte uitgave

Informatiepakket - Jaarboek (4 boekdelen)

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 888,85 € 942,18

Beschrijving

Het Jaarboek Registratierechten kent u misschien beter als "Werdefroy", de eerste auteur ervan. Ondertussen groeide zijn naam uit tot een begrip. En ook vandaag is deze bijbel van de registratierechten een uniek en diepgravend naslagwerk. Het actuele jaarboek beslaat vier volumes. Volume I behandelt de registratierechten in het algemeen. Volume II bevat de getarifeerde rechtshandelingen waar de gewesten (nog) niet wetgevend optraden. Volume III heeft het over de getarifeerde rechtshandelingen waar de gewesten wel wetgevend optraden. Volume IV wordt een apart boekdeel voor het Vlaamse Gewest.

Het registratierecht is en blijft ontegensprekelijk een zeer levende materie. Hierna vindt u alvast een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • door de federale wetgever: o.m. de verhoging van het algemeen vast recht tot 50 euro; de invoering van het una-via principe in de vervolging van overtredingen van fiscale wetgeving en de verhoging van de fiscale boetes; 
  • door de Vlaamse decreetgever: o.m. de gelijkstelling van de schenkingen in de stiefkind- en zorgkind-relatie; wijziging van het tarief inzake schenkingsrechten voor goede doelen;
  • door de Brusselse ordonnantiegever: o.m. wijziging van de voorwaarden voor de toepassing van het algemeen vast recht op de aanwijzing van een lastgever (commandverklaring);
  • door de Waalse decreetgever: o.m. een drastische vereenvoudiging voor de schenkingen; een kleine verlaging van de schijven inzake het verlaagd tarief bij aankoop van een bescheiden woning;
  • zoals gebruikelijk recente rechtspraak, rechtsleer en administratieve beslissingen.

Het jaarboek behoort tot een uniek informatiepakket dat de hele materie inzichtelijk bespreekt.
Een abonnement op dit informatiepakket omvat:

  • Het Jaarboek Registratierechten (met tweejaarlijkse update; de vier boekdelen verschijnen op verschillende tijdstippen)
  • Een maandelijkse nieuwsbrief
  • Een tweejaarlijkse studienamiddag.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/12085-IP
Publicatievorm: Informatiepakket
Aantal pagina's: Jaarboek (4 boekdelen)

Inkijkexemplaar


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.


Aanbevolen producten

Jaarboek successierechten + nieuwsbrieven

Jaarboek successierechten + nieuwsbrieve ...

J. Decuyper, J. Ruysseveldt

VANAF € 942,18