Loonfiscaliteit

S. Lombaerts

In dit boek bekijken we welke vergoedingen allemaal inbegrepen zijn in het begrip ‘loon’, alsook verschillende mogelijke alternatieven. 

Boek - 202 p.
Verschijningsdatum: 09/10/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad - Laatste exemplaren
€ 188,11 € 199,40
Abonnement op de reeks 'Tewerkstellen Topics'
In voorraad - Laatste exemplaren Abonnementsvoorwaarden
€ 144,70 € 153,38
E-book - Eenmalige aankoop
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 188,11 € 199,40
Papier + E-book: bespaar 35%!
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 398,80 € 244,54 € 259,22

Beschrijving

Het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever is de tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Maar wat houdt dit ‘loon’ concreet in? Het loon is niet enkel het bedrag dat maandelijks op de rekening van de werknemer wordt gestort. Het omvat alle bedragen en alle voordelen die in geld waardeerbaar zijn en die door de werkgever toegekend worden aan de werknemer. Het omvat dus eveneens het voordeel van de bedrijfswagen, de maaltijdcheques, het vakantiegeld, de bonus, enz. Deze toekenning van loon gebeurt niet steeds maandelijks, maar kan ook dagelijks, jaarlijks, sporadisch, … gebeuren. 

Het bruto loon dat de werkgever betaalt is niet gelijk aan het netto loon dat de werknemer ontvangt. De effectieve kostprijs van het loon voor de werkgever is zelfs meestal nog een stuk hoger dan het bruto bedrag. Het loon is onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen (zowel voor werkgever als voor werknemer) en belastingen. In dit boek overlopen we de impact naar sociale zekerheid en belastingen voor alle verschillende vormen van loon. 

We bekijken hier meteen welke alternatieven er bestaan die sociaal en fiscaal interessant zijn, zowel voor werkgever als voor werknemer? We geven een overzicht van alle mogelijke alternatieve ‘interessante’ vergoedingen met hun toepassingsmodaliteiten en impact naar sociale zekerheid en belastingen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046596487
Bestelcode: BP/TEWTOP-BI17003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 202 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.