Beschrijving

De auteur gaat in het bijzonder in op een aantal praktische aspecten m.b.t. de melding aan de Cel voor Financële Informatieverwerking.

Het boek biedt een overzicht van de concrete richtijnen, reglementen en circulaires van diverse beroepsgroepen die onderworpen zijn aan de witwaswetgeving en is daarom een nuttig naslagwerk voor o.a. advocaten, notarissen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, vastgoedmakelaars, diamanthandelaars, enz.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046593950
Bestelcode: BP/RNPS-BI16064
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 120

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.