Beschrijving

Sedert enkele jaren experimenteel toegepast in ontwikkelingslanden ter vervanging van de sociale zekerheid, kan zij echter ook in geïndustrialiseerde landen de toegang tot de onontbeerlijke verzekeringsdekking bieden aan (startende) ondernemers en minvermogenden.

Micro-verzekering vergt een aangepast regime op diverse vlakken: prudentieel, fiscaal, contractueel, enz. Insurtech vormt daarbij een belangrijke troef ter ondersteuning van dit nieuwe bedrijfsmodel.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403008844
Bestelcode: BP/TVER-DO18001
Publicatievorm: Dossier| Beschikbaar als e-book

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.