Milieumanagementsystemen : systeemdenken en -doen voor een beter leefmilieu

Hildegard Deweerdt

Wegwijzer voor de introductie van een aangepast milieumanagementsysteen aan uw organisatie of het klaarstomen van uw organisatie voor het behalen van een ISO 14001:2015-certificaat.
U wil weten hoe uw bestaande milieubeheersysteem zal wijzigen? Of wilt u kennis maken met de efficiënte beheerstool ISO 140011:2015?

Boek
Verschijningsdatum: 27/01/2015

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 100,78 € 106,83
E-book - Eenmalige aankoop
€ 100,78 € 106,83
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 213,66 € 131,01 € 138,87

Beschrijving

Dit boek richt zich tot iedereen die in een initieel of ook later stadium bij managementsystemen betrokken raakt. Het kan door iedereen worden gebruikt: door managers van grote productiebedrijven of door zelfstandigen in de dienstensector (en alle mogelijkheden daartussen), maar zeker ook door milieucoördinatoren of door studenten in een milieuopleiding.

Met dit boek kan u uw milieuprestaties werkelijk verbeteren en verkrijgt u een maximaal resultaat voor de door u geleverde inspanningen. Best werkt u daarom projectmatig bij de uitvoering van de milieuanalyse, het bepalen van de doelstellingen en het opzetten van controle- en verbetertrajecten. De kracht van dit boek bestaat hierin dat u, ook los van formele ISO- of EMAS-vereisten, een beheersysteem kan opzetten volgens uw eigenheid
en behoeften.

Wel is het boek conform met de eisen van de ISO14001:2015. Sterk gewijzigde delen tegenover de huidige norm worden aan het begin van elk hoofdstuk duidelijk vermeld.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046573921
Bestelcode: BP/MILWET-BI15001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book