Nuttige tips voor goede contracten
Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten

Demeyere L., Van Oevelen A., Walschot F.

"Hoe zet ik deze overeenkomst op papier?"" Bedrijfsjuristen, advocaten, contractmanagers en andere (praktijk)juristen stellen zich dikwijls die vraag. Want zijn hun ideeën wel juist verwoord? En kennen ze de juiste draagwijdte van de clausules die ze op papier zetten?

Het boek ...

Boek - 164 pagina's
Verschijningsdatum: 30/03/2004

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 55,19 € 58,50
Abonnement op de reeks 'Recht en Praktijk'
€ 42,45 € 45,00

Beschrijving

"Hoe zet ik deze overeenkomst op papier?"" Bedrijfsjuristen, advocaten, contractmanagers en andere (praktijk)juristen stellen zich dikwijls die vraag. Want zijn hun ideeën wel juist verwoord? En kennen ze de juiste draagwijdte van de clausules die ze op papier zetten?

Het boek 'Nuttige tips voor goede contracten' is voor hen een praktische leidraad bij het opstellen van de meest voorkomende Nederlandstalige commerciële contracten waarop Belgisch recht van toepassing is. Het bevat tevens een theoretische onderbouw van de verschillende clausules die worden besproken.

Het vormt de neerslag van twee studienamiddagen die daarover werden georganiseerd door het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen. Vijftien clausules komen aan bod, telkens met voorbeelden, commentaar en aandacht voor de knelpuntenBeknopte inhoud

Prijsbepalingsclausules - Prijsherzieningsclausules - Clausules betreffende de wijze van betaling - Interpretatieclausules - Exoneratieclausules - Overmacht- en imprevisieclausules - Schadebedingen - Verjaringsclausules - Ontbindingsbedingen - Ingebrekestellingsbedingen - Bewijsclausules - Confidentialiteitsclausules - Niet-mededingingsclausules - Nietigheidsclausules - De vierhoekenclausule

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789059282780
Bestelcode: BP/R_P-BI4340
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 164 pagina's