Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten

Constant De Koninck, Peter Flamey

Dit boek behandelt de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016.

Boek - 739 p.
Verschijningsdatum: 05/12/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 124,53 € 132,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 124,53 € 132,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 264,00 € 161,89 € 171,60

Beschrijving

Dit boek behandelt de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016. Deze wet zet de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren) om in Belgische wetgeving en zal bij zijn inwerkingtreding de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten integraal vervangen. De Overheidsopdrachtenwet 2016 bevat de grote principes en de algemene, maar soms ook gedetailleerde voorschriften die in acht genomen moeten worden bij de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren.

In het eerste deel van dit boek gaan de auteurs in op de ratio legis en de structuur van de Overheidsopdrachtenwet 2016. Daarbij duiden ze de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden die deze wet met zich meebrengt ten opzicht van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006. Ze gaan ook uitgebreid in op een aantal blijvende knelpunten van het overheidsopdrachtenrecht, zoals het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet, de aanwending van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de (facultatieve en verplichte) uitsluitingsgronden en de (on)mogelijkheid tot wijziging van een overheidsopdracht eens deze opdracht is gesloten.

Het tweede deel van dit boek bevat de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie uit de memorie van toelichting en het parlementaire commissieverslag bij het wetsontwerp.

Bekijk ook boek II en III in de reeks Overheidsopdrachtenrecht:

Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046593615
Bestelcode: BP/OONWET-BI16001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 739 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.