Overlegging van stukken

Tom Toremans

De overlegging van stukken en de overlegging van schriftelijke verklaringen zijn uitermate belangrijk in de hedendaagse bewijsvoering. Iedereen die geregeld bij procesvoering betrokken is kan met deze alomvattende en overzichtelijke commentaar aan de slag.

Boek - 152 p.
Verschijningsdatum: 15/05/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 54,39 € 57,65
Abonnement op de reeks 'Artikel & Commentaar'
€ 41,84 € 44,35
E-book - Eenmalige aankoop
€ 54,39 € 57,65
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 115,30 € 70,71 € 74,95

Beschrijving

De overlegging van stukken is sinds de invoering van het Gerechtelijk Wetboek te vinden in de artikelen 871, 877 tot en met 882 van het Gerechtelijk Wetboek, die sindsdien geen wijziging ondergingen. De digitalisering van het maatschappelijk leven en de automatisering van de gegevensverwerking maken dat de toepassing van deze klassieke bewijsmaatregel noodgedwongen is geëvolueerd, niet enkel op het vlak van het over te leggen bewijsmateriaal, maar ook op het vlak van de drager en de overleggingswijze. 

De overlegging van schriftelijke verklaringen werd ingevoerd bij wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging. De artikelen 961/1, 961/2 en 961/3 van het Gerechtelijk Wetboek formaliseren de mogelijkheid die al langer bestond om een verklaring aan de rechter voor te leggen die tot stand is gekomen buiten het strikte kader van het getuigenverhoor. Innovatief is echter de toepassing als onderzoeksmaatregel, de gedwongen versie van de overlegging van schriftelijke verklaringen. Sinds de invoering van de Belgische variant van de affidavit is de toepassing ervan voorwerp geweest van rechtspraak en besprekingen in de rechtsleer.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403009322
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI18004
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 152 p.