Overzicht Financieel Recht Artikelsgewijze commentaren

R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch, G. Straetmans

Boek - 5 ringbanden; 900+ p. / band

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Dit werk geeft u een grondige analyse en een diepgaande commentaar van het handels-, economisch en financieel recht. Per artikel vindt u de Nederlandstalige en de Franstalige wettekst, de naam van de auteur, andere wetsartikelen die in samenhang met het besproken artikel moeten worden gelezen, de datum van de laatste bijwerking, een lijst van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer met alle nuttige referenties en een commentaar met een grondige synthese van de rechtspraak en rechtsleer, waar nodig voorafgegaan door een korte inhoudstafel.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review.De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

 

Recente bijdragen:

- E. Callens: Finaliteitswet

- S. Mees & M. Stuyts: Verordening Marktmisbruik

- S. Mees & M. Stuyts: Art. 25, 39-40 Wet Financieel Toezicht

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OHRFD-LL
Publicatievorm: Boek
Frequentie: 2 supplementen per jaar
Aantal pagina's: 5 ringbanden; 900+ p. / band

Onderdelen van dit abonnement

Overzicht Financieel Recht Artikelsgewijze commentaren

Overzicht Financieel Recht Artikelsgewij ...

Updatekost op jaarbasis: € 730,70