Overzicht van het Belgisch administratief recht 2017

A. Mast (†), J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte

Het samengaan van een grondige studie van de basisprincipes van het Belgisch administratief recht en een gedetailleerde en geactualiseerde bespreking van de grote domeinen van het materieel administratief recht maakt het boek uniek in de Vlaamse rechtswereld. Het vormt om die reden zowel een vaste leidraad voor de publiekrechtelijke wetenschapsbeoefenaar als voor de rechtspracticus die in het boek een schat aan actuele en praktijkgerichte informatie zal vinden.

Boek - 1522 p.
Verschijningsdatum: 01/11/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 233,96 € 248,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 233,96 € 248,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 496,00 € 304,15 € 322,40

Beschrijving

Eenentwintigste geheel bijgewerkte editie van het standaardwerk over het Belgisch administratief recht. Het boek bevat een diepgaande bespreking van alle belangrijke bestuursrechtelijke leerstukken, zoals onder meer die betreffende de beginselen van behoorlijk bestuur en de werking van de openbare dienst.  Daarnaast biedt het boek een geactualiseerde en grondige bespreking van de grote onderwerpen uit het materieel administratief recht zoals het omgevingsrecht, het overheidsopdrachten- en het onteigeningsrecht, het openbaar ambt en de organisatie en de werking van de uiteenlopende vormen van lokaal en interlokaal bestuur.  Bijzondere aandacht gaat uit naar de rechtsbescherming van de burger tegenover het bestuur, waarbij de diverse vormen van repressieve rechtsbescherming en de almaar aan belang winnende alternatieve geschillenbeslechting uitgelicht worden.  Het geheel wordt onderbouwd met een massa verwijzingen naar de rechtsleer.

Dit boek biedt een gedetailleerde en vrij unieke bespreking van de rechtspraak van de Raad van State in verband met de toepassing van de nieuwigheden die door of krachtens de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State zijn ingevoerd.  Verder wordt in de nieuwe uitgave het Vlaams onteigeningsdecreet  en de omgevingsvergunning besproken alsmede de nieuwe wetgeving op de concessies en de overheidsopdrachten.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046596500
Bestelcode: BP/OBAR-BI17001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 1522 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.