Overzicht verzekeringsrecht Artikelsgewijze commentaren

G. Jocqué, Thierry Vansweevelt, C. Van Schoubroeck en B. Weyts

Losbladige - 1 ringband

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Langzaam maar zeker maakt het verzekeringsrecht zich los uit het handels- en economisch recht en groeit het uit tot een autonome rechtstak met een eigen dynamiek. Deze nieuwe positie komt perfect tot haar recht in deze commentaar. In dit naslagwerk zullen namelijk de belangrijkste verzekeringswetten artikel na artikel worden uitgeplozen. Toch dragen de auteurs geen oogkleppen: waar nodig kijken ze over de grenzen van het verzekeringsrecht naar aanverwante domeinen. Met deze Artikelsgewijze Commentaar beschikken specialisten over een referentiewerk dat geen enkel detail over het hoofd ziet.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review.De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

Is verschenen:

  • Artikelen 67 - 73 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, D. Wuyts
  • Artikelen 79 - 81 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, D. Wuyts
  • Artikel 162 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, D. Wuyts

Wordt verwacht:

  • Artikelen 90 - 94 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, P. Allary
  • Artikelen 150 - 152 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, C. Henskens
  • Artikel 188 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, S. Seyns
  • Artikelen 212 - 224 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, G. Heirman en N. Portugaels

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OVERD-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 1 supplement/jaar
Aantal pagina's: 1 ringband

Onderdelen van dit abonnement

Overzicht verzekeringsrecht Artikelsgewijze commentaren

Overzicht verzekeringsrecht Artikelsgewi ...

Updatekost op jaarbasis: € 350,07