Politiek zakboekje Structuren 2018

W. Ysebaert, C. Ysebaert

Het Politiek Zakboekje Structuren is de meest actuele en betrouwbare wegwijzer voor iedereen die de complexe staatsstructuur van België wil begrijpen en meer wil weten over de werking en samenstelling van onze instellingen.

De auteurs duiden en verklaren op eenvoudige wijze hoe België anno 2018 in elkaar zit. U krijgt een helder overzicht van de bevoegdheden die onze instellingen toegewezen krijgen door de Grondwet. Tegelijk vindt u snel hun samenstelling en de relevante administratieve gegevens terug.

Boek - +/- 582 p.
Verschijningsdatum: 27/09/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 84,62 € 89,70
Abonnement
€ 65,09 € 69,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 84,62 € 89,70
E-book - Abonnement
€ 65,09 € 69,00
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 138,00 € 84,62 € 89,69
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 179,40 € 110,01 € 116,61

Beschrijving

Naast een grondige actualisering van het wetgevend kader en de administratieve gegevens, gaat dit keer bijzondere aandacht uit naar de zesde staatshervorming.  Ook werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat de evolutie en impact van de opeenvolgende staatshervormingen duidt.

Het zakboekje behandelt achtereenvolgens de nationale (federale), de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen met daaraan gekoppeld de departementale diensten. Nadien komt de provinciale en gemeentelijke bestuurslaag aan bod.  Hoe het internationaal recht aan impact heeft gewonnen in ons land kan in een apart hoofdstuk nagelezen worden. Tot slot komen nog de politieke partijen aan de beurt.

Vóór elk hoofdstuk worden de grondwettelijke bepalingen in herinnering gebracht. Daarbij staan ook de relevante actuele administratieve gegevens opgenomen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403005096
Bestelcode: BP/POLGN-PB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: +/- 582 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.