Beschrijving

Naast een grondige actualisering van het wetgevend kader en de administratieve gegevens, gaat dit keer bijzondere aandacht uit naar de zesde staatshervorming.  Ook werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat de evolutie en impact van de opeenvolgende staatshervormingen duidt.

Het zakboekje behandelt achtereenvolgens de nationale (federale), de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen met daaraan gekoppeld de departementale diensten. Nadien komt de provinciale en gemeentelijke bestuurslaag aan bod.  Hoe het internationaal recht aan impact heeft gewonnen in ons land kan in een apart hoofdstuk nagelezen worden. Tot slot komen nog de politieke partijen aan de beurt.

Vóór elk hoofdstuk worden de grondwettelijke bepalingen in herinnering gebracht. Daarbij staan ook de relevante actuele administratieve gegevens opgenomen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403005096
Bestelcode: BP/POLGN-PB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: +/- 582 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.