Praktische gids privacy in de onderneming

Marga Caproni, Stéphanie De Smedt

Privacy en gegevensbescherming zijn zoveel meer dan de GDPR alleen. Denk maar aan camerabewaking, privacy in een HR context, beveiliging van gegevens, enz.

Boek - 342 p.
Verschijningsdatum: 06/06/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 120,75 € 128,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 120,75 € 128,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 256,00 € 156,98 € 166,39

Beschrijving

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of GDPR zijn privacy en gegevensbescherming niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse activiteiten van zowel grote als kleine bedrijven, in eender welke sector.

Privacy en gegevensbescherming zijn echter zoveel meer dan de GDPR alleen. Denk maar aan camerabewaking, privacy in een HR context, beveiliging van gegevens, enz.

Vele praktische en prangende vragen bestonden al vóór de GDPR en worden er niet noodzakelijk door opgelost. In hun praktijk als advocaten in een zakenkantoor worden de auteurs van dit boek dagelijks geconfronteerd met deze vragen. Met dit boek willen zij de lezer een antwoord bieden dat verder gaat dan de wet, en waarmee de lezer onmiddellijk praktisch aan de slag kan.

Dit boek is geschreven vanuit de praktijkervaring van de auteurs. Het is geen academisch werk, maar een praktijkgericht naslagwerk voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken en professionelen die hen hierbij bijstaan (DPO’s, juristen,...). De verschillende hoofdstukken zijn opgedeeld aan de hand van concrete vragen die de auteurs in hun praktijk tegenkomen engaan verder dan de loutere toepassing van de GDPR.

De auteurs over deze 2019 update
Het opzet van ons boek is altijd geweest om ruimer te gaan dan louter de GDPR, en een praktische
bundeling te maken van alle bepalingen die voor een onderneming van belang zijn in het omgaan
met privacy. Alle bepalingen die relevant zijn, en ook enkel deze bepalingen, praktisch toegepast.

Maar zelfs als de focus ruimer is dan de GDPR, neemt deze verordening wel een zeer belangrijke
plaats in in het boek. Sinds de publicatie van de eerste editie zijn een aantal onduidelijkheden over
de interpretatie en toepassing van de verordening uitgeklaard, heeft de Belgische wetgever zijn werk
gedaan en is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gedoopt en aan de slag gegaan. Tezelfdertijd
werden bijv. ook de regeling rond camerabewaking en het rijksregister onder handen genomen.

Privacy is nog steeds een hot topic en de materie evolueert snel. Een eerste update leek dus aangewezen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403008998
Bestelcode: BP/PGPRIV-BI19001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 342 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.