Privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ruil van onroerend goed

Roland Timmermans, Stephane van den Hove d’Ertsenryck

Dit boek beschrijft het volledige ontwikkelingsproces dat de ruil moet doorlopen om tot een sluitend eindresultaat te komen, meer bepaald zowel wat betreft de contractvorming als wat betreft de fiscaalrechtelijke aspecten.

Boek - 264 p.
Verschijningsdatum: 23/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort
€ 95,37 € 101,09
Abonnement op de reeks 'Reeks Notariële Praktijkstudies'
Verschijnt binnenkort Abonnementsvoorwaarden
€ 73,36 € 77,76
E-book - Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort Meer info over e-books
€ 95,37 € 101,09

Beschrijving

Bij de contractvorming zijn voorname aandachtspunten:

  • de precontractuele informatieplichten;
  • het bereiken van wilsovereenstemming;
  • het delicate vraagstuk van de berekening van de ruilwaarde, zonder dewelke de ruil niet kan slagen.

Een knelpunt in de contractuele praktijk is de vraag of ruilovereenkomsten, waarbij de eigenaar van een perceel grond of van een aandeel in de grond dit perceel ruilt tegen een nieuwbouwwoning of tegen een nieuwbouwappartement onder de toepassing van de Woningbouwwet valt. Aangetoond wordt dat de rechtsfiguur van de ruil weldegelijk onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne ressorteert, met uiteraard alle daaraan verbonden rechten en plichten.

Op fiscaal vlak is de belastbare grondslag voor de ruil de overeengekomen waarde van de onroerende goederen vervat in de prestatie die aanleiding geeft tot het hoogste recht, maar de auteurs tonen aan dat de realiteit complexer is dan deze eenvoudige formule.

Wat maakt deze publicatie uniek ?

  • Over de privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van de ruil zijn de publicaties schaars omdat in het verleden de koop alle aandacht naar zich toe heeft weten te trekken.
  • Dit handboek tracht deze leemte op te vullen.
  • Het beschrijft het volledige ontwikkelingsproces dat de ruil moet doorlopen.
  • Fiscale aspecten.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403010915
Bestelcode: BP/RNPS-BI19073
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 264 p.