Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale risico's staan steeds hoger op de agenda van een preventieadviseur.  Ontdek onze aanpak in 3 uitgekiende stappen: Risicoanalyse, opleiding en/of publicatie!

Boek
Verschijningsdatum: 20/05/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 79,89 € 84,68
E-book - Eenmalige aankoop
€ 79,89 € 84,68
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 169,36 € 103,86 € 110,09

Beschrijving

Afrekenen met psychosociale risico’s in uw organisatie?

Reken op onze expertise.

Psychosociale problemen als stress, burn-out, pesterijen, geweld of grensoverschrijdend gedrag zijn nu ook officieel erkend als een reëel risico voor het welzijn van uw medewerkers. Logisch, want vaak gaat het om complexe problemen die een grote impact hebben op de productiviteit, gezondheid, energie en motivatie van uw medewerkers. Wilt u uw kans op slagen verhogen, dan gebruikt u best ons slim en allround stappenplan:

  1. een risicoanalyse
  2. een opleiding 
  3. een publicatie

Deze stappen helpen u om psychosociale risico’s in uw onderneming tot een minimum te herleiden. Uiteraard is alle nieuwe wetgeving omtrent risicoanalyse in elk onderdeel van het plan opgenomen.

 

Wat is het nieuwe wetgevend kader?

Psychosociale risico’s worden steeds uitvoeriger behandeld door de welzijnsreglementering. Niet ongewoon natuurlijk, want in onze drukke samenleving nemen psychosociale risico’s zoals stress en pesten toe, zowel binnen als buiten het beroepsleven. En dus is het belangrijk dat de wetgeving hier een en ander over regelt.

Hoe de wetgeving aangepast en uitgebreid werd, leest u heel helder in deze pas herwerkte uitgave. Dit boek ondersteunt de preventieadviseur bij het opsporen en beheersen van psychosociale risico’s. Het besteedt hierbij veel aandacht aan het specifieke wettelijke kader en de wetenschappelijke achtergrond.

 

Auteurs

Elfi Baillien is professor mens en organisatie (Prof. Dr.) aan de faculteit economie en bedrijfswetenschappen (campus Brussel) van de KU Leuven.

Hugo D’Hertefelt is socioloog en was werkzaam bij DiOVA (Directie Onderzoek Verbetering Arbeidsomstandigheden).

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046593462
Bestelcode: BP/VEITECH-BI15C01
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book