Publiek Procesrecht Artikelsgewijze commentaren

P. Lemmens, J. Velaers, L. Walleyn, W. Verrijdt

'Publiek procesrecht' is het sluitstuk op uw kennis van alle procedures in het publiek recht. Vanzelfsprekend worden in de eerste plaats de rechtspleging voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof besproken. Maar ook specifieke (beroeps)procedures komen aan bod. Met ...

Losbladige - 3 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

'Publiek procesrecht' is het sluitstuk op uw kennis van alle procedures in het publiek recht. Vanzelfsprekend worden in de eerste plaats de rechtspleging voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof besproken. Maar ook specifieke (beroeps)procedures komen aan bod. Met deze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer beschikt u over het meest diepgravende naslagwerk over dit onderwerp. Nagenoeg alle belangrijke wetten, regentbesluiten en K.B.'s worden aan een grondig onderzoek onderworpen.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review.De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OAPRD-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 2 supplementen per jaar
Aantal pagina's: 3 ringbanden

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Onderdelen van dit abonnement

Publiek Procesrecht Artikelsgewijze commentaren

Publiek Procesrecht Artikelsgewijze comm ...

Updatekost op jaarbasis: € 541,72