Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen 2019

Decock G., Janssens V., Laes D., Nys H., Ossieur S., Timmerman K., Vande Moortel J.

Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van alle vragen omtrent het recht waarmee verpleegkundigen en vroedvrouwen bij hun beroepsuitoefening geconfronteerd kunnen worden.

Boek - 702 p.
Verschijningsdatum: 19/09/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 45,49 € 48,22
Abonnement
€ 34,99 € 37,09

Beschrijving

Het handboek Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen biedt een uitgebreid en gestructureerd overzicht van alle vragen over het recht waarmee verpleegkundigen en vroedvrouwen in hun beroepsuitoefening geconfronteerd worden. De materie is concreet en praktisch bruikbaar en in een begrijpbare taal weergegeven. Dankzij de trefwoordenlijst is alle informatie eenvoudig en snel terug te vinden. Het handboek is aldus bruikbaar voor zowel voor juristen als niet-juristen.

Na een beknopte rondleiding door de wereld van rechtsbegrippen en juridische structuren, worden de rechtstakken die specifiek voor het beroep van verpleegkundigen en verloskundigen van belang zijn, bekeken en praktisch toegelicht: 

 

  • burgerlijk recht met o.m. de afstammingsregeling, de echtscheidingsprocedures of de wetgeving betreffende het einde van de persoon en de regels rond testamenten en het erfrecht;
  • strafrecht met een toelichting van algemene begrippen en het procedureverloop, alsook een volledig overzicht van de misdrijven die binnen de gezondheidszorg kunnen voorkomen i.v.m. het beroepsgeheim, de wettelijke verplichting tot hulpverlening, abortus, euthanasie of het gebruik van o.m. verdovende middelen;
  • sociaal recht of de relevante bepalingen uit het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht;
  • aansprakelijkheidsrecht waarin bv. de verzekering tegen beroepsfouten aan bod komt;
  • een beknopt overzicht rond de werking en bevoegdheden van het OCMW;
  • het geactualiseerd jeugdrecht;
  • gezondheidsrecht en patiëntenrechten:  wetgeving rond de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en vroedvrouwen.

 

De auteurs van dit boek zijn  specialisten met een rijke onderwijservaring, gecombineerd met een wetenschappelijke of praktische beroepservaring. Zij bewaken de juistheid en de actualiteit van de opgenomen gegevens.

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403009728
Bestelcode: BP/REVEVR-BB
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 702 p.