Recht voor welzijnswerkers 2018

DECOCK G., OSSIEUR S., TIMMERMAN K., VANDE MOORTEL J., VANMARCKE L., DE BRUYCKERE L.

Recht voor Welzijnswerkers hanteert als handboek een praktische benadering en biedt alle juridische basiskennis voor de welzijnswerker. Het is geschikt als studieboek en kan tegelijk aangewend worden als standaardreferentie en als naslagwerk in de praktijk. Dankzij een tweejaarlijkse update is het aangepast aan de huidige juridische kennisbehoefte binnen het welzijnswerk.

Boek - 672 pagina's
Verschijningsdatum: 28/08/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 45,53 € 48,26
Abonnement
€ 35,02 € 37,12
E-book - Eenmalige aankoop
€ 91,07 € 96,53
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 144,79 € 59,19 € 62,74
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 91,06 € 96,53

Beschrijving

Het boek start met een duiding van de beginselen, de basisbegrippen -en structuren van het recht. Zo krijgt de lezer eerst een rondleiding in de ‘bronnen en beginselen van het recht’ en de ‘toepassing van het recht’. In de daaropvolgende delen wordt basiskennis meegegeven over de verschillende soorten grondrechten en het staatsrecht.

Daarna komen de relevante rechtstakken aan bod die in de opleiding welzijnswerk behandeld worden. Naast een globaal deel personen- en familierecht wordt nog een apart deel aan het jeugdrecht gewijd. Aangezien cliënten vaak beroep doen op welzijnswerkers in bepaalde fasen van een rechtsproces, krijgt het strafrecht een apart hoofdstuk. Bepaalde aspecten van het verbintenissen- en zakenrecht vragen binnen het welzijnswerk om toelichting en staan in twee aparte delen ondergebracht. Gezien de toegenomen aandacht voor beroepsmatige geheimhoudingsplicht en privacyrecht krijgt de wetgeving hieromtrent in een apart deel de nodige aandacht.

Vanaf deze editie is een deel vreemdelingenrecht toegevoegd. In het beknopt hoofdstuk staan alle relevante en actuele bepalingen rond het verblijf, de beroepsprocedures, inburgering en integratie toegelicht.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403003931
Bestelcode: BP/REWE-YB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: Verschijnt om de twee jaar
Aantal pagina's: 672 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.